Tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

Geosynt Oy, Linnoitustie 6B, 02600 Espoo, puh. +358 9 350 70600, info@geosynt.fi

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kirsi Nukarinen, p. +358 9 350 70607, kirsi.nukarinen@geosynt.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Geosynt Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sekä Geosynt Oy:n asiakasrekisteriä ylläpidetään:

 • toimittaja- sekä asiakassuhteiden hoitamista ja hallinnointia varten. Tietojen käsittely näitä tarkoituksia varten perustuu sopimukseen tai sopimuksen syntymiseen Geosynt Oy:n ja sopimuksen toisen osapuolen välillä.
 • markkinointia sekä kaupallisen toiminnan kehittämistä varten. Tietojen käsittely perustuu Geosynt Oy:n kaupallisiin intresseihin sekä oikeutettuun etuun.
 • rekrytointiprosesseja varten. Tietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Geosynt Oy:n asiakasrekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

 • henkilön nimi
 • yrityksen nimi (työnantaja)
 • henkilön asema yrityksessä (”titteli”
 • henkilön puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • työnantajan osoite
 • asiakkaiden sekä alihankkijoiden kanssa tehdyt sopimukset
 • laskutustiedot
 • tilaustiedot
 • palautekyselyt

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, sekä tapauskohtaisesti sopimusten, laskutuksen sekä tilaustentoimittamista varten julkisista sekä yksityisistä henkilörekistereistä, kuten Kaupparekisterin Virre-palvelu, Tilaajavastuu.fi sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämät rekisterit

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Geosynt Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaiselle sekä tilaus- ja toimitusketjun toiminnan kannalta oleellisille toimijoille, kuten esimerkiksi kuljetusliikkeet. Tietoja voidaan siirtää Geolinja-konsernin sisällä, johon Geosynt Oy kuuluu.

 

 1. Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

Geosynt ei luovuta tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu asiaankuuluvin suojausmenetelmin, joiden ylläpitämisestä vastaa tietotekniikan ammattilainen, jolla on riittävä ammattitaito tietoturva-asioissa. Elektronisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattupääsy vain sellaisille henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelemistä Fyysisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on rajattu vain sellaisille henkilöille, joiden työnkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tarkastettavakseen rekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat häntä. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Geosynt Oy:n rekisteriä ylläpitävälle henkilölle. Rekisterin ylläpitäjä voi pyytää tarvittaessa tietoja pyytävää henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastus- ja korjauspyyntöihin vastataan 30 vuorokauden kuluessa niiden saapumisesta rekisterin ylläpitäjälle.

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista, eli ”oikeus tulla unohdetuksi.” Henkilötietojen poistamista koskevat pyynnöt tulee toimittaa Geosynt Oy:lle kirjallisesti. Huomio, että Geosynt Oy:llä voi olla esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietojasi pyynnöstäsi huolimatta, jolloin emme voi toteuttaa pyyntöäsi. Tällaisissa tapauksissa kerromme, minkälaisiin toimenpiteisiin olemme ryhtyneet pyynnön johdosta.

 

 1. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Geosynt Oy pidättää itsellään oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muututtua. Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy Geosynt Oy:n verkkosivuilta.