Yksinkertaisen tehokas geotuubi

Yksinkertainen on tehokasta – kuten märkien massojen kuivatus SoilTain® -geotuubin avulla. Prosessi perustuu geotekstiiliin ja painovoimaan.

Ruopattuja lietteitä kuivaava SoilTain-geotuubi valmistetaan geotekstiilistä, joka pitää kiintoaineen tuubin sisällä ja laskee veden läpi.

Kun painovoima valuttaa veden geotuubista, sen sisällä oleva liete tiivistyy ja kuivuu kiintoaineeksi. Sen jälkeen tuubia voi taas täyttää märällä massalla. Prosessi toistuu, kunnes tuubi on täynnä kuivaa kiintoainesta.

Vedenpoisto helpottaa massojen käsittelyä ja pienentää niiden kuljetuskustannuksia.

Polymeerit tehostavat kuivatusta

Märkä massa pumpataan geotuubiin käyttämällä betoni- tai keskipakolietepumppua. Järjestelmän kuivatusteho paranee, kun märkään massaan sekoitetaan polymeerejä ennen sen pumppaamista tuubiin. Koska polymeerit lisäävät hienoaineksen saostumista, ne ovat yleensä välttämättömiä geotuubin tehokkaan toiminnan kannalta.

Täytön alkuvaiheessa geotuubin sisäpintaan muodostuva suodatinkerros pitää jopa viisi kertaa geotekstiilin aukkokokoa pienemmät kiintoainepartikkelit tuubin sisällä.

Tuubista poistunut vesi voidaan kerätä käsiteltäväksi tai purkaa vesistöön.

Myös massojen loppusijoitukseen

Yleisimpiä geotuubien käyttökohteita ovat kunnalliset jätevedet, maatalouden ja teollisuuden lietteet, saastuneet järvi- ja merisedimentit sekä lietealtaat.

Geotuubit soveltuvat myös massojen loppusijoitukseen ja eroosion torjuntaan. Kuivaa kiintoainetta sisältävä tuubi joko peitetään paikalleen tai siirretään muualle.

Pienempien geotuubien alustaksi käy vaihtolava, suuremmat tarvitsevat kuivausalustan tai vedenpoistoaltaan. Kaitoksella on laaja valikoima pituudeltaan ja halkaisijaltaan erikokoisia valmiita SoilTain-geotuubeja. Niitä voidaan valmistaa myös mittatilaustyönä.

Diplomityö geotuubien käyttöpotentiaalista

Geotuubeja on jo vuosikymmeniä käytetty maailmalla satama-altaiden ja jokien ruoppausmassojen kuivatukseen. Nykyään niitä hyödynnetään paljon myös puhdistamo- ja teollisuuslietteiden käsittelyssä.

Suomessa geotuubi on vielä aika uusi asia myös monelle tulevaisuuden tekijälle, kuten esimerkiksi Kaitoksella diplomityötään tekevälle Taneli Kaarelalle vielä puoli vuotta sitten.

Ympäristötekniikkaa Oulun yliopistossa kuudetta vuotta opiskeleva 24-vuotias Taneli on erikoistunut vesi- ja geoympäristöihin. Diplomityössään hän tarkastelee geotuubien käyttöpotentiaalia Suomessa.

– Selvitän geotuubien käyttöä meillä ja maailmalla, teen pienen markkinatutkimuksen sekä testaan laboratoriokokein lietteiden soveltuvuutta geotuubikäsittelyyn, Taneli kertoo.

– On motivoivaa päästä tekemään opinnäytetyö todelliseen tarpeeseen.

Vapaa-aikanakin luonnossa

Taneli hakeutui opiskelemaan ympäristötekniikkaa heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

– Ajattelin, että ympäristöasioiden parissa olisi hauska työskennellä. Esimerkiksi ympäristöystävälliset jätteidenkäsittelyn ratkaisut kiinnostavat kovasti.

– On kuitenkin monesta seikasta kiinni, millaiseen työpaikkaan ja minne päin Suomea minä ja liiketaloutta opiskeleva avovaimoni aikanaan asettaudumme.

Luonto ja ympäristö ovat aina kiinnostaneet Oulusta kotoisin olevaa Tanelia.

– Harrastan metsästystä ja kalastusta. Pidän luonnossa liikkumisesta, mikä mahdollisuus pitäisi pystyä tarjoamaan tulevillekin sukupolville.

Metsästysreissuilta Taneli hakee myös hyvää seuraa, rauhaa ja pienriistaa. Kerran tai pari vuodessa mies painuu sukulaisten kanssa Kolarin, Muonion ja Kittilän seuduille jahtaamaan jäniksiä ja metsäkanalintuja.

– Ukkometso tuntuisi mehevimmältä saaliilta. Se on vielä saamatta, Taneli kertoo.

Geotuubin käyttö

1. Täyttö

Geotuubi täytetään lietteellä. Lietteen siirtolinjaan lisätään kohteeseen soveltuva polymeeriliuos.

2. Kuivatus

Geotekstiili päästää veden läpi, mutta pidättää kiintoaineen.

3. Lujittuminen

Lietteen vesipitoisuus vähenee kuivumisen ja kokoonpuristumisen seurauksena.

4. Tyhjennys

Kuivunut materiaali voidaan maisemoida paikoilleen, hyödyntää maarakennuksessa, polttaa tai kuljettaa kaatopaikalle.

Tuubin sisäpuolelle kehittyy suodatinkerros vaiheissa 1-2.

Teksti: Vesa Ville Mattila
Kuvat: Kaitos Oy