Vt 6:n pohjavesisuojaukset valmistuivat

Lähes yhdeksän hehtaarin laajuiset pohjavesisuojaukset Lappeenrannan seudulla parannettavalla Valtatie 6:lla valmistuivat syyskuussa. Kaitoksen toimitus koostui Bentomat NS 70 –bentoniittimatosta ja sen yläpuolelle asennetusta 0,5 mm VFPE-muovikalvosta. Rakenne on seurausta Tiehallinnon luokittelusta, jonka mukaisesti tämä kohde on vaativa kloridisuojauskohde.

”Rakenne on siis suunniteltu jatkuvan kloridirasituksen kestäväksi. Toki se säilyy tiiviinä myös mahdollisten kemikaalivuotojen sattuessa”, perustelee suunnittelun projektipäällikkö Hannu Hilli Sitosta.

Pohjavedensuojausta asennettiin vuosina 2008 ja 2009 molempiin reunaojiin ja välikaistalle yhteensä runsaan kilometrin matkalle. Suojattavia osuuksia oli Muukon alikulkukäytävän molemmin puolin ja toisaalta Lappeenrannan eteläpuolella lentokentän kohdalla. Molemmat osuudet sisältyivät Lemminkäisen ja Kesälahden Maansiirron muodostaman TYL Vt 6:n urakkaan.

Urakka on muodoltaan ST eli ’Suunnittele ja toteuta’; toisin sanoen urakoitsija on vastannut myös suunnitteluttamisesta. Toisaalta urakkamuodon johdosta suunnittelu on tarkentunut sitä mukaa kun työ on edennyt. Pohjavesisuojausratkaisut oli kuitenkin tehty jo varhaisessa vaiheessa, ja Kaitos pääsi aloittamaan toimituksensa hyvissä ajoin.

Asennuksista vastasi tässä kohteessa Hyvinkään Tieluiska Oy. Tämä oli toimiva ratkaisu, sillä Hyvinkään Tieluiskalla on runsaasti kokemusta pohjavesisuojauskohteista. Vt 6:lla. Tässä projektissa urakkaan sisältyivät myös vihertyöt.

Sillat pitkäikäisiksi muottikankaalla

TYL Vt 6:n projektipäällikkö Veikko Sahlman saa mittavan työmaansa valmiiksi marraskuussa 2010.

Kokonaisuudessaan Vt 6:n kaksi urakkaa, Kärki-Mattila ja Muukko, valmistuvat marraskuussa 2010. Molempia urakoi sama TYL VT 6 –työyhteenliittymä, jota työmaalla vetää projektipäällikkö Veikko Sahlman. Hän pitää pohjavesisuojauksia yhtenä kokonaissummaltaan runsaan sadan miljoonan euron urakan merkittävimpänä haasteena.

”Sillanrakennus on silti mainittava erityisesti. Varsinkin kaksi 318-metristä liittopalkkisiltaa Saimaan kanavan yli ovat vaatineet osaamista”, hän toteaa.

Yhteensä 43 sillan reunapalkeissa käytettiin runsaasti Zemdrain-muottikangasta. Näin saatiin varmuutta sille, että rakenteet kestävät vaaditun mitoitusiän ilman, että niitä tarvitsee korroosiovaurioiden takia kesken kaiken korjata.

”Ilman kangasta reunapalkit tuskin säilyisivät kunnossa pidempään kuin 30 vuotta. Muottikankaan ansiosta pinta on niin tiivis, että terästen korroosiolta vältyttäneen vähintään 60 vuoden ajan”, toteaa TYL Vt 6:n siltatöiden vastaava mestari Jari Ala-Outinen.

Valtatie 6 on linjattu merkittävän pohjavesialueen kautta. Tästä syystä pohjavedensuojauksiin on käytettävä bentoniittimattoa.

Muottikangasta käytettiin kaikkien noin 40 sillan reunapalkkien sisä- ja ulkopinnoissa. Asennukset sujuivat Ala-Outisen mukaan vaivattomasti.

”Kun asennus on kerran käynyt tutuksi, siinä ei ole mitään vaikeutta. Kankaan asennuksen ja valun välinen aika on hyvä silti olla mahdollisimman lyhyt”, hän muistuttaa.

Sekä Ala-Outinen että Sahlman kertovat olevansa tyytyväisiä Kaitoksen toimituksiin ja tuotteiden laatuun. Varastointi vilkkaan liikenteen ympäröimällä työmaalla on niin ikään onnistunut hyvin.

”Liikenteen ohjaus on kylläkin ollut melkoinen haaste. Tästä syystä osa siltatöistä ja vanhojen siltojen purusta on tehty öisin.”