Uudistettu valtatie vyöryy itään

Nopeusrajoitukset, suljetut kaistat ja järeät työkoneet hallitsevat monin paikoin maisemaa. Entistä ehompi valtatie 7 valmistuu tasaisen varmasti.

Valtatie 7 muodostaa osan Etelä-Suomen suurimpia kaupunkeja, satamia ja lentokenttiä yhdistävästä E18-tiestä. Tätä maamme merkittävintä kansainvälistä tieyhteyttä rakennetaan nyt Kehä III:lta Vaalimaalle ulottuvaksi moottoritieksi.

Haminan kohdalla valmistellaan ohikulkutietä, joka poistaa pahaksi pullonkaulaksi muodostuneen kaupungin läpiajon.

Tiehankkeen toteutuksessa korostuvat suunnittelun ja rakentamisen korkea laatu.

”Työt täytyy tehdä huolellisesti ja suunnitelmien mukaisesti sekä käyttämällä hyväksi havaittuja materiaaleja ja menetelmiä”, linjaa Haminan Kehä -työyhteenliittymän projektipäällikkö Veikko Sahlman.

Kaitos monessa mukana

Pohjavedensuojaukseen urakoitsijat niin Koskenkylä–Kotka-osuudella kuin Haminan ohitustielläkin käyttävät Kaitos Oy:n toimittamia Bentomat-bentoniittimattoja ja ohutmuovia.

Bentomat on helppo ja nopea asentaa vaativiin tieluiskasuojauskohteisiin. Materiaalin itsetiivistyvyyden ja -korjautuvuuden ansiosta saumoissa riittää pelkkä limitys. Bentomat myös sietää sellaisia maaston epätasaisuuksia, jotka saattaisivat vaurioittaa muovikalvoja.

Siltojen reunapalkkeihin alan ammattilaiset asentavat Zemdrain MD2 -muottikankaan, jonka Liikennevirasto on hyväksynyt käytettäväksi betonirakennustöissään.

Kaitos on toimittanut tiivistyskalvoa ja bentoniittimattoa myös viiteen vihersiltaan Koskenkylän ja Kotkan välille. Materiaalitoimitusten lisäksi Kaitos huolehti tiivistyskalvon hitsauksesta.

Paljon ramppeja ja läpivientejä

Porvoon itäpuolelta Koskenkylästä Kotkaan uutta moottoritietä rakentaa Destia Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostama Työyhteenliittymä Pulteri.

”Omalla Ahvenkoski–Pyhtää-lohkollani on noin 35 000 neliötä aluetta, jossa pohjavettä pitää suojella”, kertoo lohkopäällikkö Kari Kytömäki.

”Suurista toimitusmääristä huolimatta bentoniittimattojen ja muovikalvojen logistiikka on toiminut jouhevasti. Tulevista kuormista on hyvissä ajoin ilmoitettu meille työmaalle.” Haminan ohikulkutien ensimmäinen vaiheen toteuttamisesta vastaa YIT Rakennus Oy:n ja Kesälahden Maasiirto Oy:n muodostama Haminan Kehä -työyhteenliittymä.

Alueella on kolme pohjaveden keräilyaluetta, joiden pohjavedensuojausrakenteet työyhteenliittymä antoi Hyvinkään Tieluiska Oy:n tehtäväksi.

”Ohikulkutien tekee haastavaksi kohteeksi siihen sisältyvät lukuisat rampit ja läpiviennit”, sanoo Hyvinkään Tieluiska Oy:n toimitusjohtaja Markku Hurskainen.

”Siksi halusimme hommaan miehen, jolla on yli 100 hehtaarin kokemus pohjavesisuojauksista.”

”Tähän liikenneympyrään asensimme juuri noin 600 neliötä bentoniittimattoa”, esittelee Hyvinkään Tieluiska Oy:n vastaava työnjohtaja Kari Nisonen.

Sovitusta pidetään kiinni

Kari Nisosen plakkarissa on vuosikymmenten kokemus pohjavedensuojauksista niin kaatopaikka- kuin tietyömailla. Mies ennätti nauttia eläkepäivistä puolitoista vuotta ennen kuin hänet vielä kerran houkuteltiin vastaavaksi työnjohtajaksi.

Nisonen kertoo, että Haminan ohitustiellä Hyvinkään Tieluiska käyttää bentoniittimaton asennuksessa erikoisteräksestä valmistettua ja laakeroitua suojaputkea, joka asetetaan bentoniittimattorullan sisään.

”Rullille kertyy niin paljon painoa, että asennukseen tarvittavat työkoneet ja -tavat täytyy tuumia tarkkaan. Onneksi sateet eivät ole juurikaan haitanneet työskentelyämme. ”

Bentoniittimattoa on toimitettu työmaalla keskimäärin kaksi kertaa viikossa. Nisonen ja Hurskainen kiittelevät yhteistyötä Kaitoksen kanssa.

”Tällainen savotta muodostuu monien osapuolten ja aikataulujen palapelistä. Sen hallitsemista helpottaa, kun sovituista asioista pidetään kiinni”, Nisonen arvioi.

Hurskainen puolestaan arvostaa joustavia toimituksia, joiden ansiosta on voitu välttää ylivarastot työmaalla.

Muottikangas osaavissa käsissä

Haminan ohikulkutien lukuisat liittymät merkitsevät monia rakennettavia siltoja. Niissä käytetään muottikangasta parantamaan betonirakenteen pintaa ja lisäämään betonirakenteen käyttöikää.

Zemdrain® MD2 -muottikankaan teho perustuu tukiverkolla varustettuun kankaaseen, jonka kautta ylimääräinen vesi pääsee poistumaan rakenteesta. Betonipinnan tiivistyminen vähentää pakkasrapautumisen riskiä ja estää esimerkiksi tiesuoloja kulkeutumasta betoniteräksiin.

Myös betonivalun tiivistyksen yhteydessä muodostuva ilma kulkeutuu muottikankaan läpi, mikä estää ilmarakkuloiden muodostumisen betonin pintaan.

Muottikankaan asennus on helppoa huippuammattilaiselle.

”Materiaalin hyvä käsiteltävyys ja kokemuksen tuoma näppituntuma – siinä se”, kuittaa urakoitsija Reijo Parviainen Rakennus Arre Oy:stä.

Iso elinkaarihanke

Helsingistä Vaalimaalle ulottuva valtatie 7 on osa kansainvälistä E18-tietä.

Uuden moottoritien ensimmäinen tieosa avataan liikenteelle marraskuussa 2013. Koko moottoritie otetaan käyttöön syksyllä 2014. Kaikki tiejärjestelyt ovat valmiit vuoden 2015 lopussa.

Palveluntuottajana toimiva Tieyhtiö valtatie 7 on vastannut hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. Lisäksi sen kontolle kuuluu tien kunnossapito vuoteen 2026 saakka. Vasta sen jälkeen urakka luovutetaan tilaajalle eli Liikennevirastolle.

Liikennevirasto alkaa maksaa tiestä palvelumaksua heti sen avauduttua liikenteelle.

Rakentamisurakan arvo reilu 300 miljoonaa euroa.

Uusi Zemdrain®-tuote

Nyt on saatavilla myös muottikangas Zemdrain® MD self-adhesive. Zemdrain MD self-adhesiven taustaverkossa on liimapinta, joten sitä ei tarvitse kiinnittää muottiin nitomalla. Tuote soveltuu erityisesti teräsmuotteihin, mutta sitä voidaan käyttää myös lauta- ja vanerimuoteissa.

Mikä työyhteenliittymä?

Suurissa projekteissa jo tarjousten laatiminen on työlästä ja kallista. Toisaalta taas lukuisten tarjousten käsittely ja oikea ostaminen vaativat asiakkaalta paljon.

Kahden tai useamman yrityksen yhteistyö – työyhteenliittymä – on erityisesti isoimmissa rakennus- ja tiehankkeissa yleistynyt tapa toimia. Työyhteenliittymä perustetaan yleensä silloin, kun hanke on suuri suhteessa rakentajan liikevaihtoon. Joskus vaativa aikataulu on suurin syy perustaa työyhteenliittymä.

Työyhteenliittymä tarjoaa yrityksille yhteistyömuodon tarjota projektia ja toteuttaa se. Työyhteenliittymässä yhdistetään voimavarat sekä jaetaan riskit ja voitot.

Hallinnollisesti ja juridisesti työyhteenliittymä on kevyt ratkaisu. Siinä ei perusteta uutta yritystä, vaikka yhteenliittymällä on oma y-tunnus ja kirjanpito.

Teksti: Vesa Ville Mattila
Kuvat: Matti Vuohelainen