Puiston perusteelliset pohjatyöt

Helsingin Kuninkaantammeen valmistuu lähivuosina uusi asuinalue, jonka kruunaa Ellen Thesleffin puisto. Puiston pohjatyöt tehtiin viimeisen päälle.

Keskuspuiston ja Vantaanjoen kainalossa sijaitseva Kuninkaantammen entinen teollisuus- ja työpaikka-alue on muuttumassa 5 500 asukkaan kotikulmaksi. Kuninkaantammen keskustaan nousee kerrostaloja. Niitä ympäröivät pientaloalueet puistoineen muodostavat omaleimaisen ja ekologisesti kestävän kaupunkiympäristön. Yksi tulevaisuuden keitaista on Kuninkaantammen Keskuspuistoon yhdistävä neljän hehtaarin kokoinen Ellen Thesleffin puisto.

Altaat peitettiin tiiviisti

Pääkaupunkiseudun juomaveden puhdistamiseen aikoinaan käytetyt kolme allasta sijaitsevat Ellen Thesleffin puiston alueella. Altaisiin on läjitetty vedenpuhdistuksessa syntynyt alumiinihydroksidisakka.

– Altaista kaksi täytettiin sekalaisilla ylijäämämailla 1990–2000 -luvuilla. Nyt olemme kunnostaneet ne. Myöhemmin kolmas kunnostetaan hiekkapohjaiseksi ja kirkasvetiseksi Palettilammeksi, kertoo Ramboll Finland Oy:n geotekninen suunnittelija Taavi Dettenborn.

– Täytemaa sisältää orgaanista ainesta, joka hapettomissa olosuhteissa voi muodostaa haisevia yhdisteitä. Jotta täytemassoista ei altaiden kohdalla missään tapauksessa aiheuttaisi pienintäkään hajuhaittaa, päätettiin vanhat altaat peittää todella tiiviisti, taustoittaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran palvelupäällikkö Veli-Pekka Perttinä, joka toimi tilaajan asiantuntijana.

Kyse on varmuuden maksimoinnista, sillä työvaiheissa ei hajuhaittoja ilmennyt.

Yli 20 rekkaa Kaitoksen tuotteita

Ellen Thesleffin puiston esirakentaminen saatiin äskettäin päätökseen. Valmiina on kahden ja puolen hehtaarin kokoinen varsinainen puiston rakennusalue, nyt nurmikkopintaiseksi kylvetty. Loppuosa puistosta toimii tässä vaiheessa välivarastointi- ja käsittelyalueena.

Esirakentamishankkeen kokonaiskustannus oli 2,7 miljoonaa euroa.

Puiston esirakentamisen pääurakoitsijana toimineen VRJ Etelä- Suomi Oy:n vastaava työnjohtaja Jukka Väisänen luonnehtii kohdetta vaativaksi jo kokonsa vuoksi.

– Työmaalle tuli yli 20 rekkaa Kaitoksen tuotteita. Enimmällään rekkoja tuli kaksi päivässä, sitten saattoi seurata kuukauden tai puolentoista tauko.

– Olen ollut tekemisissä kaikkien nyt käytettyjen geosynteettituotteiden kanssa, mutta en tässä laajuudessa. Hyvän yhteistyön ansiosta kaikki sujui sutjakkaasti. Saimme esirakentamisvaiheen valmiiksi runsaat kaksi kuukautta etuajassa, Väisänen kertoo.

Huonosti kantava pohja vaati lujitekankaan

Kahden entisen puhdistusaltaan kohdalle vanhojen täyttöjen päälle laitettiin lujitekangas, jonka päälle tuli kivimurskeesta koostuva kaasunkeräyskerros. Seuraavaan kerrokseen asennettiin ensin bentoniittimatto, sitten LLDPE-kalvo ja lopuksi salaojamatto.

– Bentoniittimatto toimii suojarakenteena ja varmistaa LLDPEkalvon toiminnan, Dettenborn huomauttaa.

– Lujitekangas ei ollut suunnitelmissa mukana alusta alkaen. Altaat kuitenkin kantoivat oletettua huonommin. Ilman lujitekangasta eialtaisiin olisi pystynyt asentamaan kaasunkeräyskerroksen mursketta, Perttinä toteaa.

Perttinän mukaan nyt tehty toteutus vastaa laadukasta kaatopaikkarakennetta. Hän kiittelee nappiin mennyttä geosynteettien asentamista.

– Toisen altaan muovikalvohitsauksen teki Taretek, toisen Kaitos. Molempien toimintatapaan voi luottaa, sillä niiden laadunvalvonta on erinomaista.

Dettenborn kehuu Kaitoksen aktiivisuutta suunnitteluvaiheessa. Urakoitsija puolestaan kunnostautui muun muassa kriittisten työvaiheiden seurannassa ja vaihtoehtoisten ratkaisujen miettimisessä.

Yhdistelmälujite Palettilammen luiskaan

Palettilammen kohdalla olevassa 240 metriä pitkässä ja 18 metriä leveässä luiskassa käytettiin yhdistelmälujitetta. Ramboll Finland, VRJ Etelä- Suomi ja Kaitos suunnittelivat yhteistyönä sen lopullisen rakenteen.

Yhdistelmälujitteessa lujiteverkkoon on laminoitu suodatinkangas. Lopputulos erottaa maa-aineksia toisistaan, tasaa painumia ja lisää stabiliteettia.

– Tarvitsimme sekä lujitetta että kevennystä. Nyt penkereeseen tehdyt kevennykset yhdessä lujitusten kanssa estävät maa-ainesten sortumisen Palettilampeen, Dettenborn mainitsee.

Kuka Ellen Thesleff?

Kuninkaantammen alueen nimistössä hyödynnetään merkittävimpiä suomalaisia naistaiteilijoita. Ellen Thesleff (1869–1954) oli suomalainen taidegraafikko ja taidemaalari. Häntä pidetään yhtenä Suomen ensimmäisistä ekspressionisteista ja merkittävänä pohjoismaisena kuvataiteilijana.

Kaitoksen tuotteet Ellen Thesleffin puistossa:

LLDPE-tiivistyskalvo GSE UltraFlex 2 mm (LLDPE)
Salaojamatto GSE Fabrinet ST-E B120
Bentoniittimatto Bentomat NS70
Lujitekangas Stabilenka 120/120
Yhdistelmälujite Duogrid 150/20 B15 FT
Suodatinkankaat Fibertex, luokat N2–N4

Teksti: Vesa Ville Mattila
Kuvat: Matti Vuohelainen ja VRJ Etelä-Suomi Oy