Kivikorit komistavat uutta Kehä-ykköstä

Uudistettavalla Kehä I:llä liikenne on sujunut jo työmaan aikana niin hyvin, että työmaa palkittiin viime vuoden parhaana infrakohteena Suomessa. Teknisesti ja logistisesti vaativassa kohteessa myös väylän ulkonäkökysymykset ovat saaneet merkittävän huomion.

Kehä I:n palkittu työmaa alkaa olla myös maisemallisen viimeistelyn osalta valmis.

Kehä I:n ja Turunväylän uusiminen Espoon Leppävaarassa on yksi merkittävimpiä viime vuosien liikenneväylähankkeita Suomessa. YIT Rakennus Oy:n helmikuussa 2008 käynnistämä STurakka kestää yli neljä vuotta ja maksaa noin 90 miljoonaa euroa. Urakan keskeinen sisältö on osin kallio-, osin betonisen tunnelin rakentaminen Vallikallion kohdalle. Tunneli on ollut normaalissa liikennekäytössä vuoden 2011 alusta lähtien.

Telematiikkajärjestelmät liikenteen ohjaamiseksi ovat keskeinen osa vaativaa hanketta. Nämä järjestelmät simuloitiin huolella ennen asennuksia, minkä ansiosta myös nämä asennukset sujuivat hyvin.

Rakenneteknisesti hankalimmat vaiheet ovat niin ikään takanapäin. Suunnittelun lähtökohtana oli, että vallitseva pohjavedenpinnan taso pitää säilyttää, mikä johti laajoihin tuettuihin ponttiseinärakenteisiin. Myös kahden tunnelin, itäisen ja läntisen, väliin rakennetut betoniset tukimuurit ovat olennainen osa rakenneteknistä kokonaisuutta.

Tukimuurien ulkonäkö ei sellaisenaan täyttänyt kaupunkikuvallisesti vaativan hankkeen kriteerejä. Tästä syystä tilaajaosapuolet, Liikennevirasto ja Espoon kaupunki, valitsivat yhdessä ST-pääurakoitsijan kanssa näkyväksi pinnaksi kivikorirakenteen.

”Lähdimme siitä, että betonimuurien pinta on tehtävä tavalla, joka on ulkonäöllisesti edustava sekä lisäksi kestävä ja näin ollen vaivattomasti ylläpidettävä”, perustelee Espoon teknisen keskuksen maisema-arkkitehti Laura Yli-Jama.

Asennus sujui talvellakin

Hitsatut Hesco-kivikorit ovat tässä tapauksessa deluxe-mallia. Deluxe-malli tarkoittaa koria, jotka sidotaan kaikilta sivuiltaan sidontakierteiden ja määrämittaisten sidetankojen avulla. Tämän ansiosta asentaminen helpottuu ja nopeutuu, ja lopputuloksen laatu paranee. Tässä kohteessa kivikorien teräsosat on ensin alusinkitty ja sen jälkeen pinnoitettu PVC:llä, minkä johdosta rakenteen käyttöikä on jopa 120 vuotta.

”Sekä kivikorit että käytettävä kivi piti myös värin osalta hyväksyttää molemmilla tilaajilla”, kertoo betonirakennetöiden työnjohtaja Jani Kiili YIT Rakennus Oy:stä.

Kiili kertoo kivikorien asennusajankohdan osuneen tunnetusti ankaraan viime talveen. Kivikorit piti pultata tukimuurirakenteeseen, mikä Kiilin mukaan sujui ilman minkäänlaisia pulmia – säästä ja vilkkaasta liikenteestä huolimatta.

Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu Lehtikankare kiittelee lopputulosta.

”Yhdessä projektin aikana kehittämämme ratkaisu on mielestäni ulkonäöllisestikin onnistunut. Asutussa ympäristössä tällä seikalla on erityisen suuri merkitys.”