Hulevedet hallintaan Hollolassa

Hollolaan valmistuvan uuden K-Supermarketin pihalla hyödynnetään ensimmäistä kertaa Suomessa StormTech® -hulevesitunneleita. Ratkaisu kerää kiitosta niin suunnittelijalta, kunnan rakennusvalvonnalta kuin urakoitsijalta.

Rankkasateiden yleistyminen Suomessa on nostanut hulevedet puheenaiheeksi. Millä keinoin nopeasti kertyvä vesimassa saadaan hallitusti hoidettua eteenpäin asfalttipäällysteisiltä teiltä, pihoilta ja katoilta?

Hollolassa Tarmontielle valmistuvan K-supermarketin tontilla hulevesiä kertyy reippaasti sekä katolta että pysäköintialueelta. Jo kaavamääräykset vaativat kiinnittämään erityistä huomiota niiden hallintaan.

– Koska rakennus sijaitsee Salpausselän harjualueen pohjavesialueella, katolta tuleva puhdas hulevesi kannattaa imeyttää omalle tontille. Siten pohjavesi saa luonnollista täydennystä.

– Pysäköintialueen hulevedet sen sijaan täytyy johtaa olemassa olevaan viemäriverkostoon, taustoittaa LVI-teknikko Ari Myllylä Hollolan rakennusvalvonnasta.

Helppo suunnitella ja sijoittaa

Käytännössä Hollolan K-Supermarketin työmaalle suunniteltiin ja asennettiin kaksi erillistä hulevesijärjestelmää.

Katolta tulevat vedet ohjataan imeytysaltaan kautta maaperään. Pysäköintialueelta  viemäriverkostoon johdettavaa hulevettä puolestaan pitää viivyttää ennen kuin se pääsee halkaisijaltaan 400-milliseen viemäriverkostoon.

Tähän asti hulevesiverkostoon päätyvän veden viivyttäminen Suomessa on perustunut niin sanottuun kasettijärjestelmään. Kaitoksen markkinoille tuoma yhdysvaltalainen StormTech hulevesitunneli tarjoaa toisenlaisen ratkaisun. Polypropeenista valmistettu StormTech hulevesitunnelin yksinkertaisuus konkretisoituu jo suunnitteluvaiheessa.

– Hulevesitunnelista saa pitkän rakenteen. Sama syvyys tunnelin alku- ja loppupäässä helpottaa muun viemäröinnin suunnittelua, ylipäätään matala peitesyvyys puolestaan mahdollistaa hulevesijärjestelmän helpon rakentamisen tien tai pysäköintialueen alle, sanoo Visatek Oy:n vastaava suunnittelija Jari Sanamäki.

 

Tunnelirakenne säästää tilaa ja tonttia

Monet muutkin StormTech-hulevesitunnelin eduista perustuvat sen rakenteeseen.

Rakenteena tunneli sopii sekä imeytykseen että viivytykseen. Kaaren muodon ansiosta tunnelirakenteeseen kohdistuu aina tavallista pienempi kuorma. Jo puolen metrin peitekerros kestää raskaita työkoneita.

Hyvä tilavuuskapasiteetti puolestaan pitää hulevesitunneleista rakennetun veden viivytysaltaan kohtuullisen kokoisena. Arvokasta rakennusmaata jää tuottavampaan käyttöön.

Sanamäki uskookin, että hulevesitunnelista saattaa kehkeytyä kova kilpailija koriratkaisuille.

Kätevä kuljettaa, säilyttää ja asentaa

Hulevesitunnelin kuljettaminen ja säilyttäminen on vaivatonta, asentaminen nopeaa.

Tunnelielementit toimitetaan pinottuina kuormalavoille. Lavojen määrä pysyy hyvin aisoissa, mikä vähentää purku- ja siirtokaluston sekä varastointi- ja säilytystilan tarvetta työmaalla. Asennusta odottavat hulevesitunnelielementit tarvitsevat vain viidesosan korijärjestelmän elementtien vaatimasta tilasta.

Hulevesitunneli asennetaan sorapedille, ympäröidään sepelillä tai kierrätetyllä betonilla ja edelleen suodatinkankaalla. Itse elementtien asennustyö ei vaadi mitään erillisiä kiinnikkeitä tai työkaluja. Ja jopa isoimmat tunnelielementit kulkevat ja ovat asennettavissa kahden ihmisen voimin.

– Asentaminen on hyvin yksinkertaista, sillä eihän tunnelia voi laittaa väärinpäin.Lisäksi se sallii pienet epätasaisuudet sorapedillä – toisin kuin korkeat kennostot, sanoo Hollolassa maanrakennusurakoinnista vastaavan Insinööritoimisto Scantra Oy:n työnjohtaja Sauli Tiensuu.

– Tunnissa ehtii asentaa noin 50 metriä tunnelia, täytön kanssa homma hoituu päivässä. Aikaa vievintä on hitsata tunnelia ympäröivää kalvoa – joskin sama työ täytyy tehdä kaikissa hulevesiratkaisuissa, Tiensuu toteaa.

Puhdistusyksikkö toimii tehokkaasti

K-Supermarketin työmaalla Hollolassa hulevesitunneleita laitettiin kahteen runsaaseen 20 metrin pituisen riviin. Tämän viivästys- tai varastointiyksikön viereen hulevesitunneleista tehtiin imeytys- eli puhdistusyksikkö. Pysäköintialueen toiselle laidalla on vielä yksi viivästysyksikkö.

Vesi johdetaan tulokaivon kautta, joka ohjaa ensimmäisen huuhtouman hulevesitunneleista rakennettuun puhdistusyksikköön. Sen alle asennettuun vahvaan suodatinkankaaseen jäävät ensimmäisen saderyöpsäyksen huuhtomat liasta ja roskat jäävät.

Valmistajan mukaan puhdistusyksikköön jää 90 prosenttia dieselistä, 80 prosenttia kiintoaineista sekä puolet fosforista ja sinkistä. Eikä kyseessä kuitenkaan ole mikään varsinainen puhdistuslaitos.

Kaiken suodatinkankaan päälle kertyneen kiintoaineksen lian pystyy poistamaan paineveden ja -imurin avulla.

– Tuntuu tehokkaalta menetelmältä, joka varmasti vaikuttaa myönteisesti purkuvesistöön. Sehän on esimerkiksi Hollolan kunnalle pelkkää plussaa, Myllylä arvioi.

Tunnettu ja tunnustettu valmistaja

StormTech-hulevesitunnelit valmistaa Advanced Drainage Systems (ADS). Yhdysvalloissa vuonna 1966 perustettu yritys toimii tänä päivänä kymmenissä maissa.

ADS on maailman suurin polypropeenisten aaltoputkien valmistaja ja Yhdysvaltojen markkinajohtaja sekä niissä että hulevesijärjestelmissä.

StormTech-hulevesitunnelijärjestelmiä ADS on myynyt 10 vuoden ajan. Pohjoismaissa vahvin asema löytyy Norjasta.

– Olemme olleet jo seitsemän vuotta Norjan markkinoilla, joten tuotteemme tunnetaan siellä hyvin. Asennuskohteita on kertynyt useita satoja, eniten myymme tunnelielementtejä StormTech MC3500 ja StormTech MC4500, kertoo ADS Europen myyntipäällikkö Christian Groenewegen.

Kaikkiaan StormTech-hulevesitunnelijärjestelmiä on tähän mennessä asennettu yli 12 000. Projektien koot vaihtelevat pienistä omakotitaloistam lentokenttiin ja stadioneihin. Hulevesitunnelin ovat valinneet ratkaisukseen muun muassa Hilton Hotels, Ikea, Lidl, McDonald´s ja Pulkovan lentoasema Pietarissa.

Hulevesijärjestelmillä ei ole harmonisoitua standardia eikä siis sen takia CE-merkintää. ADS on kuitenkin testauttanut ja hyväksyttänyt StormTech-hulevesitunnelin monella eri taholla (BBA, CSTB, AASHTO ja ASTM).

Suomessa Kaitos tarjoaa ilmaista StormTech-hulevesitunnelien suunnitteluapua: ratkaisuehdotuksen pohjakuvan ja kustannusarvion.

Hollolan K-Supermarketin työmaalle toimitettiin:

  • 50 kpl (83 m3) StormTech RC740-hulevesitunneleita viivästysaltaita varten
  • 10 kpl (44 m3) StormTech MC3500-hulevesitunneleita imeytysaltaita varten
  • 3,8 m x 100 m rulla kudottua suodatinkangasta puhdistusyksikköä varten

Kolme tapaa käyttää

StormTech-hulevesitunneleita käytetään kolmella tavalla, joita voi myös yhdistää toisiinsa.

Hidastus/viivytys: kun imeyttäminen on mahdotonta tai liian hidasta.
Imeytys: kun maaperän imukyky on tarpeeksi hyvä vaatimuksiin nähden.
Varastointi: kun vesi varastoidaan tulevaa käyttöä varten.

Tunnelielementit pakataan tehokkaasti, mikä merkitsee alhaisia
kuljetuskustannuksia ja pientä tilantarvetta työmaalla.
1 lava StormTech RC310 = 36m3
1 lava StormTech RC740 = 64m3
1 lava StormTech MC3500 = 77m3
1 lava StormTech MC4500 = 37m3

Teksti: Vesa Ville Mattila
Kuva: Matti Vuohelainen