Enkadrain pitää käännetyn katon riskit hallinnassa

Enkadrainia asennettiin Kannelmäen Prisman käännettynä kattona toimivaan parkkitasoon lähes hehtaari.

Käännetyssä katossa lämmöneriste sijaitsee vedeneristyksen yläpuolella. Ratkaisu on hyvin yleinen esimerkiksi paikoituskansissa. Kun pinta-alat ovat suuria, on erityisen tärkeää, että sadevedet saadaan ohjatuksi tehokkaasti ja hallitusti. Siksi oikein valittu salaojamatto on käännetyn katon tärkeä rakenneosa.

”Oikean salaojamattomallin valinta vaatii erityisasiantuntemusta, jota ei kokeneellakaan suunnittelijalla itsellään välttämättä ole. Sellaista saa onneksi maton toimittajalta. Oma kokemukseni on se, että matto todella toimii. Ilman salaojamattoa käännetyn katon toimivuudessa on suuria riskejä”, toteaa Sakari Kaustinen Rakennusinsinööritoimisto Sakari Kaustinen Oy:stä.

Kaustinen on suunnitellut useiden Prisma-tavaratalojen rakenteet. Kannelmäen rakenteilla olevan Prisman käännetyssä katossa vedeneristyksenä on kolminkertainen kumibitumikermi. Sen päälle vettä johtavaksi kerrokseksi asennettiin Enkadrain, jonka yläpuolelle sijoitettiin suulakepuristettu lämmöneristyslevy ja betoninen pintarakenne.

”Riittävät pintavesikaadot hoidettiin betonirungon kallistuksilla. Enkadrain mitoitettiin tämän kaatokulman ja yläpuolisen kuormituksen perusteella”, Kaustinen täsmentää.

Lisäksi hän muistuttaa sen seikan tärkeydestä, että salaojamatto säilyy tukkeutumattomana.

”Tältäkin kannalta Enkadrainin ’sykkyrämatosta’ ja ympäröivistä suodatinkankaista koostuva rakenne on luotettava. Esimerkiksi patolevy ei lainkaan sovi tähän tarkoitukseen. Sen rakenne on kylläkin avoin, mutta altis tukkeutumaan. Tästä on valitettavasti kokemuksia”, hän toteaa.

Kannelmäessä tiukka aikataulu

Viime tammikuussa käynnistynyt ja ensi helmikuussa valmistuva, Skanskan urakoima Kannelmäen Prisman laajennuksen ykkösvaihe on aikataulultaan äärimmäisen tiukka hanke.

”Ennen meidän urakkamme alkamista oli jo tosin tehty mittavia louhintoja vanhan Prisman länsireunassa. Myös ykkösvaiheen kannalta tarpeelliset vanhan Prisman purkutyöt oli jo tehty”, kertoo työmaainsinööri Kari Kainulainen Skanska Rakennus Oy:stä.

Kun nyt rakenteilla oleva Prisman ykkösvaihe valmistuu ja kauppa käynnistyy, loppu vanhasta Prismasta puretaan. Välittömästi tämän jälkeen käynnistynee hankkeen kakkosvaihe ja edelleen kolmosvaihe. Lopullisen valmistumisensa jälkeen Kannelmäen Prisman myymälätilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 120 000 neliömetriä.

”Silloin myös kaikki parkkitasoina toimivat käännetyt katot ovat valmiit. Rakenteet ovat mielestäni vaativia, koska niiden rakenneosien, muun muassa salaojamattojen, on kestettävä suuria liikennekuormia”, Kainulainen toteaa.